Sint Genesius in De Kogge

Wie heeft er niet genoten van het leuke en grappige toneelstuk van Sint Genesius op vrijdag 17 november en zaterdag 18 november 2017?

Bron: De Kogge week 47

Elk jaar ben ik zo benieuwd wat me nu weer staat te wachten. Het is elke keer een verrassing en elke keer lukt het de mensen van Sint Genesius weer om alle mensen aan het lachen te maken.

Was het dit jaar Arend Keppel die met het geweldigste hoedje ooit het toneel op kwam, mevrouw Helstege die haar lichaam behoorlijk op de proef heeft gesteld door plastische chirurgie, de gezusters Bloem die er vrolijk uitzagen in hun bloemen jurken en alle andere typetjes die op het toneel verschenen. Ze hebben de avond tot een gezellig, maar vooral grappige avond gemaakt.

Ik kijk alweer uit wat ze ons volgend jaar brengen en welke typetjes het toneel gaan betreden.

Bedankt Sint Genesius voor deze leuke avond!

Werkgroep Glasvezel

Zoals jullie hebben kunnen lezen in het Koggennieuws heeft de gemeente het contract voor de aanleg van glasvezel getekend met E-Fiber. Wij zijn zeer blij dat deze stap nu is gezet en dat glasvezel in de Zuidermeer weer een stukje dichter bij is gekomen. Echter, we zijn er nog niet; om glasvezel in Koggenland en dus ook in Zuidermeer te krijgen moet minimaal 40% van de adressen in de gemeente kiezen voor het gebruik van glasvezel. Te verwachten is dat In Zuidermeer de animo hoog zal zijn, maar in de dorpen waar kabel is zullen mensen wellicht niet direct de voordelen van glasvezel onderkennen. Het is daarom van groot belang om ook deze mensen te overtuigen van deze voordelen, zodat we de 40% halen. Glasvezel is niet alleen belangrijk voor de inwoners en bedrijven van Zuidermeer maar ook voor de leefbaarheid van ons dorp.

Mensen zullen bij de aankoop van een huis, de aanwezigheid van een glasvezelaansluiting zeker in hun overwegingen meenemen en, vanwege het ontbreken van een goede internetverbinding, een huis zonder glasvezel- of kabelaansluiting eerder overslaan. Als werkgroep vinden we het van groot belang dat inwoners goed worden voorgelicht, zodat iedereen een duidelijk beeld heeft van de voordelen en een goed onderscheid kan maken tussen feiten en fabels. Daardoor is het ook mogelijk om kennissen en familie buiten ons dorp vol overtuiging te kunnen motiveren om te kiezen voor een glasvezelaansluiting. En echt waar, de pakketten die via E-fiber worden aangeboden zijn in prijs/prestatie-verhouding beter dan wat Ziggo biedt.

E-Fiber levert eigenlijk alleen de data verbinding. In eerste instantie wordt via twee providers Internet, TV en Telefoon aangeboden. Deze providers zijn “Trined.nl” en “Tweak.nl”. Via hun sites is het nu al mogelijk om te zien welke pakketten ze bieden en voor welke prijs. Met behulp van de postcode-check zie je direct het kostenoverzicht.

De werkgroep heeft inmiddels ook niet stil gezeten. Ze heeft E-Fiber gevraagd of ze nog een bijdrage kunnen leveren en of we acties met elkaar kunnen afstemmen. Afgesproken is dat we helpen bij de voorlichting (ambassadeurschap).

Dus hiermee is alvast de eerste stap gezet naar glasvezel in Zuidermeer.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Glasvezel
Koos Molenaar, Peter Naber, Koos Otten, Ron Oosterbeek, Maikel Groot

Glasvezel Koggenland

Koggenland eerste glasvezelgemeente in Westfriesland
Het is zo ver: snel internet voor álle inwoners en bedrijven van Koggenland! Glasvezel maakt dit mogelijk. De gemeente Koggenland is straks de allereerste gemeente in Westfriesland met snel internet in de gehele gemeente, tot aan de laatste boerderij van een doodlopend landweggetje.

Akkoord E-Fiber

Wat is glasvezel?
Glasvezel is een internetverbinding die gebruik maakt van dunne glasvezelkabels. Informatie wordt met de snelheid van het licht door de kabels verstuurd, waardoor je razendsnel en betrouwbaar kunt internetten. Duizenden inwoners in de buitengebieden van Koggenland zijn hiermee geholpen. Op dinsdag 3 oktober ondertekende het college van B&W van de gemeente Koggenland het contract met E-Fiber, een ervaren partij die glasvezelnetwerken door heel Nederland aanlegt.

Van vitaal belang platteland Koggenland
Een vitaal platteland kan niet zonder goede digitale ontsluiting. Het is nodig voor agrariërs, studenten en scholieren en menen met een bedrijf(je) aan huis. Maar in de nabije toekomst zal een internetverbinding ook kansen bieden voor de zorg aan huis.

De aansluitkosten bedragen 0 (nul) Euro ! De abonnementskosten zijn marktconform.

Van de Pol: ‘De laatste 10 jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest en wat de komende 10 jaren ons gaan brengen, daar kunnen we ons nog geen voorstelling van maken. Koggenland wil ‘toekomstproof’ zijn, glasvezel als middel tot snel internet, gaat daar o.a. voor zorgen.’

Dit is geweldig nieuws voor onze inwoners, Koggenland is hiermee de eerste in Westfriesland die dit voor elkaar krijgt!

Vanaf januari 2018 kunt u zich aanmelden voor glasvezel. Zo snel er voldoende deelname is, volgens planning zomer 2018, gaat er daadwerkelijke begonnen worden met de aanleg.

De schop in de grond
Wethouder van de Pol is razend enthousiast over het project: “Eindelijk kunnen we van start! Hopelijk gaat in 2018 de eerste schop in de grond. Glasvezel is echt een uitkomst voor onze inwoners die iets verder uit een dorpskern wonen, de zogeheten buitengebieden. Maar álle inwoners kunnen hier hun voordeel uit halen. Glasvezel betekent snel en stabiel internet, altijd bereik. De gebruiker kan tegelijk online films kijken, muziek luisteren en gamen.”

Kansen voor bedrijven en ouderen
“Glasvezel wordt ook noodzakelijk voor agrariërs, bedrijven en ouderen in buitengebieden”, vervolgt van de Pol. “Boeren moeten bijvoorbeeld melkgegevens online uploaden. Bij sommige bedrijven aan huis werkt een pinapparaat niet als iemand in huis aan het internetten is. En ook in de zorgsector wordt een goede internetverbinding in de toekomst onmisbaar. Er zijn zoveel inwoners van Koggenland geholpen met een glasvezelverbinding. En dan heb ik het niet alleen over onze inwoners die in de buitengebieden wonen. Glasvezel is de toekomst, voor alle inwoners. De komende jaren worden steeds meer zaken alleen online geregeld. Een stabiele en snelle verbinding is dan wel zo fijn.” Niet alleen het college staat te popelen om aan de slag te gaan. Afgelopen week liet voetbalvereniging RKEDO bijvoorbeeld al weten niet te kunnen wachten op glasvezel, omdat hinder wordt ondervonden in het uploaden van gegevens voor de KNVB.

De aanpak
Als allereerste is het belangrijk om in kaart te brengen hoeveel inwoners interesse hebben in glasvezel. E-Fiber gaat hier vanaf januari 2018 mee aan de slag. Inwoners kunnen overstappen naar snel internet. Televisie en telefonie zitten inbegrepen in het pakket. Er zijn geen aansluitkosten. Als blijkt dat er voldoende animo is, dan wordt gestart met de aanleg van deze speciale kabels. E-Fiber voert het project uit en draagt het (financieel) risico.