Uitslag enquête Zuidermeerweg

Er zijn 221 enquêtes verstuurd in de Zuidermeer (1 per huishouden)
We hebben er 149 retour ontvangen:
Retour         149 = 70,6 %
Uitkomst enquête:
Asfalt           113 = 75,8 %
Klinkers        34 = 22,8 %
Ongeldig         2 =     1,3 %
Hier uit is de keuze asfalt geworden voor de herinrichting van de Zuidermeerweg

Update Leefbaarheid Zuidermeer

Beste Zuidermeerders,

In 2016 is er een dorpsavond gehouden met het college van burgemeester, wethouders en raadsleden, hoe we over 10 jaar Zuidermeer zouden zien. Diverse tips werden aangereikt en daar zijn werkgroepen mee aan de gang gegaan. We hebben toen ook afgesproken dat we u eind 2017 weer zouden uitnodigen, om te laten weten hoe de vorderingen zijn. De laatste paar maanden is veel in een versneld tempo geraakt, waardoor het moeilijk was een duidelijke uitleg te geven.

We willen nu via “De Postiljon” u op de hoogte brengen van de stand van zaken, want achter de schermen wordt er nog steeds hard gewerkt. De resultaten kunt u in de onderstaande verslagen lezen en het is de bedoeling dat u begon volgend jaar een uitnodiging krijgt voor een bijeenkomst.

Koos Otten