Werkgroep Infrastructuur

Tijdens de dorpsbijeenkomst van 1 december 2016 hebben zich 11 mensen opgegeven om mee te discussiëren over de toekomstige infrastructuur in de dorpskern van Zuidermeer. Alle deelnemers hebben eind december 2016 een grote kaart van de dorpskern van Zuidermeer gekregen om wensen op in te kleuren.

Op 4 januari 2017 hebben we in een brainstormsessie onder andere de volgende ideeën verzameld:

 1. Verkeer remmende maatregelen, alleen visueel, geen verhogingen.
 2. Geen dorpspleintje, liever een vaste stroom- en wateraansluiting voor de kermis.
 3. Brievenbus verplaatsen naar de bushalte ( gelijk met de herinrichting)
 4. Zuidermeerweg: voetpad opknappen en uitbreiden aan de westzijde van het dorp.
 5. Bomen langs de weg in de kom vervangen door dieper wortelende soorten of vervangen door plantenbakken.
 6. Slechte of schuine bomen verwijderen.
 7. Aanpakken van gevaarlijke T-splitsingen.
 8. De Koggeweg is gevaarlijk vanwege ondeugdelijke of geheel ontbrekende reflectiepaaltjes, belijning, bomen en zeer slechte verlichting.
 9. Zuidermeerweg opnieuw asfalteren of bestraten.
 10. Bermen overal netjes mee maaien ook die voor de kerk.
 11. Spoorwegovergang in Zuidermeer is niet vlak en daardoor gevaarlijk.
 12. Het aanleggen van een boot uitstapplaats nabij de glasbak.
 13. De schoolzone wordt niet als veilig ervaren.
 14. Het wandelpad langs “De Gouw” wordt weinig gebruikt; komt volgens ons door de inrichting.

Hierna hebben we realistische prioriteiten gesteld. Het belangrijkste vonden we de herinrichting van de Zuidermeerweg. Een aantal andere zaken waren redelijk simpel te realiseren. Over de herinrichting van de dorpskern hebben we inmiddels twee maal overleg gevoerd met resp. ambtenaren van HHNK (eigenaar van de weg) en de gemeente.

Beide overheidsdiensten zijn verantwoordelijk voor resp. de infrastructuur en de daarbij behorende consequenties (max. snelheid, bestrating, verlichting, bermen, trottoirs, parkeren). In het laatste overleg met beide diensten, afgelopen 4 december, zijn deze zaken nogmaals besproken. HHNK en de gemeente gaan nu z.s.m. in overleg om de consequenties van e.e.a. met elkaar te bespreken. De mogelijkheid bestaat dat er uit dat overleg een keuze komt over de gewenste max. snelheid (30 / 50 km) in het dorp. De infragroep heeft aangegeven dat zij dan deze keuze, met alle consequenties, eerst zullen voorleggen aan het dorp, vóór een volgend overleg met beide overheidsdiensten. Als vervolgens de keuzes gemaakt zijn en de tekeningen klaar zijn zullen HHNK en de gemeente een inloopavond organiseren zodat iedereen de plannen in kan zien. Er wordt door HHNK hard aan gewerkt om vóór de zomervakantie 2018 de financiën rond te krijgen, zodat aan het eind van 2018 de werkzaamheden kunnen starten.

Werkgroep Infrastructuur
Ronnie Leegwater, Willem de Vries, Adelbert Schagen, Daan van Ovost, Edwin Feller, Jack Vriend, Peter Naber, Wendy Jonker, Marie-Louise Spil, Klaas Wim Jonker, Arie Penning

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.