CPO Zuidermeer

Bijeenkomst Woningbouw Zuidermeer

Sinds 2015 is er in de Zuidermeer een bouwcommissie opgesteld voor nieuwbouwwoningen. Met deze bouwcommissie wil Leefbaar Zuidermeer nieuwe koopwoningen realiseren, zodat er meer woongelegenheid in de Zuidermeer komt. Deze woongelegenheid spreekt aan tot alle doelgroepen, dus voor zowel starters, paren, gezinnen en senioren. De bouwcommissie vindt dit erg belangrijk, zodat mensen in de Zuidermeer kunnen blijven wonen. In eerdere stadia heeft de bouwcommissie al bijeenkomsten georganiseerd, maar kwam vraag en aanbod niet bij elkaar.
Nu er nieuwe aanmeldingen zijn wil de bouwcommissie dit plan nieuw leven inblazen. Hiervoor wil de bouwcommissie een bijeenkomst organiseren voor geïnteresseerden.

Locatie: Dorpshuis Zuidermeer
Datum: Dinsdag 12 februari 2019
Tijd: 20:00 

In de bijeenkomst wil de bouwcommissie duidelijkheid creëren over wie geïnteresseerd is in een koopwoning. Hierna zal geïnventariseerd worden wat de wensen zijn ten aanzien van de koopwoning. Vervolgens zal er onderling gepraat worden over deze wensen. Er zal ook iemand van de gemeente aanwezig zijn om naar de wensen van Zuidermeer te luisteren.

Bent u geïnteresseerd in een koopwoning in Zuidermeer, in welke
vorm dan ook, geef u dan op met een mail naar woningbouwzuidermeer@gmail.com of bel naar 06 11 65 59 55 (Tjerk Meijer). Ook voor vragen kunt u hier terecht.

Bent u zelf niet geïnteresseerd, maar kent u iemand die wellicht een koopwoning in Zuidermeer zou willen? Graag willen wij u vragen om diegene op de hoogte te stellen van deze plannen.

Met vriendelijke groet,
Bouwcommissie Zuidermeer