De Postiljon

Redactie
J. Duijn
Zuidermeerweg 76
1652 CV Zuidermeer
0229-56 19 61

C.Duipmans
Baarsdorpermeer 33
1652 CX Zuidermeer
0299-56 14 31

E-mail
depostiljon@kpnmail.nl

Advertenties
T. Bijvoet-Blank
Noordermeer 16
1652 PD Zuidermeer
0229-56 18 97

Kleine advertenties
Te koop aangeboden/gevraagd
€ 1,40 insluiten bij de advertentie

Verloren, gevonden, dankbetuiging, huwelijk, geboorte (max. 1/4 pagina)
gratis


Zuidermeer is een website rijker.

Zuidermeer NU! is bedoeld om de grote hoeveelheid aan activiteiten en informatie op één plek aan u aan te bieden.

Heeft u ideeën, inhoud, activiteiten of wat dan ook te delen dan nodigen wij u uit om dit via het contactformulier aan te geven.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!