Glasvezel

Begonnen als werkgroep “snel internet” kunnen we nu spreken van werkgroep glasvezel daar alle andere opties zijn vervallen en glasvezel als beste optie is overgebleven.

Teamleden:
Maikel Groot
Koos Molenaar
Peter Naber
Ron Oosterbeek

Gemeentelijke contactpersoon:
Paulien Mol

Stand van zaken 2018
Zie de berichten in de categorie Glasvezel

Stand van zaken 2017:
Zie het bericht Glasvezel in zicht.

Stand van zaken 2016:
Op 1 december, tijdens het Dorpsgesprek in Zuidermeer, is aangegeven dat er behoefte is aan snel internet. Deze behoefte was al bekend bij de gemeente Koggenland. Er zijn in onze gemeente meer plekken waar geen snel internet aanwezig is, de zogenoemde ‘witte gebieden’. De gemeente werkt aan een oplossing hiervoor. Op dit moment vinden gesprekken plaats met aanbieders en provincie. Ook wordt bekeken welke subsidiemogelijkheden er zijn. Naar verwachting zal voorjaar 2017 actie van de werkgroep Zuidermeer gevraagd worden.