Infrastructuur

Teamleden:
KlaasWim Jonker
Daan Ovost
Willem de Vries
Albert Schagen
Edwin Feller
Marie Louise Kenter
Ron leegwater
Peter Naber
Wendy Jonker
Arie Penning
Jack Vriend

Gemeentelijke contactpersoon:
Gerard van Harskamp

 

April 2017
Wandelpad over het weiland

Het wandelpad over het weiland tussen de Zuidermeerweg en Koggeweg in Zuidermeer is onbegaanbaar. Het doe-team wilt het pad graag zo begaanbaar mogelijk maken. Daarbij moet rekening worden gehouden dat het pad vanwege het broedseizoen tussen 15 maart en 15 juni niet toegankelijk is. Dan mag er niet gemaaid worden. Er vindt overleg met de gemeente, beheerders en gebruikers plaats voor een aanvaardbare oplossing voor iedereen.

Afbeelding van de locatie van het wandelpad tussen de Zuidermeerweg en de Koggeweg in Zuidermeer

Afbeelding van de locatie van het wandelpad tussen de Zuidermeerweg en de Koggeweg in Zuidermeer

Onderhoud wegen
Er is behoefte aan noodzakelijk onderhoud aan de Zuidermeerse wegen. De werkgroep wilt onderhoud op de wegen laten uitvoeren en de wegen veiliger maken. De wegen zijn in eigendom van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Er is contact geweest met het HHNK en de werkgroep. HHNK maakt plannen voor de aanpak van de wegen. Halverwege 2017 geeft HHNK een terugkoppeling van de plannen aan de werkgroep.

De inwoners van de werkgroep dragen zorg voor de contacten en plannen met de grondeigenaren van de wegen. Zodra de plannen van HHNK bekend zijn zoekt de gemeente uit hoe de wegdelen die grenzen tussen gemeentelijk grondgebied en grondgebied van HHNK zo goed mogelijk kunnen worden aangesloten.

De weg die opgeknapt moet worden is de asfaltweg binnen de bebouwde kom, vanaf het spoor tot aan de Koggeweg.

Maart 2017
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) maakt plannen voor de aanpak van de wegen. Halverwege 2017 geeft HHNK een terugkoppeling van de plannen aan de werkgroep. Daarnaast heeft de werkgroep het plan in behandeling om het pad over het weiland op te knappen.

Januari 2017
Er is contact geweest met het HHNK en de werkgroep.